Cechy dobrego doradcy finansowego

  • by

Obecnie, rynek finansowy jest bardzo szeroki. Wielość produktów jakie oferują banki oraz inne instytucje finansowe daje możliwość wyboru optymalnej usługi, dopasowanej do indywidualnych wymagań. Aby jednak nasza decyzja była opłacalna i w pełni świadoma, należy posiadać chociaż podstawową wiedzę na temat, którym jesteśmy zainteresowani. Z pomocą przychodzą wykwalifikowani doradcy finansowi.

Ogólna charakterystyka

Nie ulega wątpliwości, że finanse przedsiębiorstwa różnią się od finansów osób fizycznych. Jest to związane ze zróżnicowaną ilością środków jaką te podmioty dysponują oraz potrzebami przejawianymi przez obie te grupy. Różnice mogą sprowadzać się chociażby do stopnia ryzyka, jakiemu mogą poddać się w zakresie podejmowanych inwestycji oraz do celu, który każde z tych podmiotów może sobie wyznaczyć. Ważne jest więc, by wybór padł na doradcę finansowego profilującego swoją karierę na doradztwo określonych grup.

Doradca finansowy dla przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych cech jakie powinien przejawiać dobry doradca to wiedza na temat rynku finansowego. Niestety, nie wystarczy nabyć ją jednorazowo. Z uwagi na stale zmieniający się rynek i regulacje prawne, musi być ona stale aktualizowana. Nadto, istotnym wydaje się, by zasób informacji jakim włada taka osoba, był ukierunkowany na profil przedsiębiorstwa, którego doradztwo ma dotyczyć. Ważne jest także, by motywacja doradcy była poprawna. Nie chodzi przecież jedynie o otrzymanie wynagrodzenia za zwykłą pracę. Niejednokrotnie, osoby pełniące tę funkcję biorą na swoje barki losy całej firmy, a w konsekwencji również osób w niej zatrudnionych.

Doradca finansowy dla osób fizycznych

Cechą osób fizycznych, która zdecydowanie odróżnia je od podmiotów prawa handlowego, bez wątpienia jest fakt, iż nie inwestują one swoich środków zawodowo. Zazwyczaj także, są one zdecydowanie mniejsze. Osoba fizyczna nie posiada także specjalistycznej wiedzy na temat bardziej skomplikowanych produktów bankowych. Poza wspomnianą już wiedzą, ważne by doradca wyróżniał się określonym stopniem empatii i zrozumienia, a jego praca nie była ukierunkowana jedynie na zysk, ale na szczerą pomoc Klientowi. Ważne by pamiętać, że osoba fizyczna częstokroć inwestuje środki, które odkładała całe życie. Bywa również tak, że chce ona pomnożyć środki odkładane np. na edukację dzieci. Wymaga to więc odpowiedniego podejścia i zaangażowania.

Cechą wspólną jest, bez wątpienia, także komunikatywność i umiejętność oceny ryzyka, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych instrumentach finansowych (wykup wierzytelności, faktoring, inwestowanie na giełdzie). Oczywiście, nieocenionym dodatkiem do pracy jest także doświadczenie. Finanse to zdecydowanie pragmatyczny element naszej gospodarki, którego jedynie podłożem jest teoria. Tych i wszelkich innych cech można poszukiwać u osób pracujących w bankach, instytucjach finansowych, jak i również u podmiotów, które prowadzą działalność o profilu doradczym. Możliwe jest także poproszenie o polecenie doradcy znajomych lub przyjaciół. Nieocenionym źródłem informacji jest również Internet.